• Αγκύριο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς
  • Συρματόσχοινο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς
  • Πλέγμα προστασίας πρανών σε ρολό βρόγχου 8Χ10cm διπλής στρέψης