• Αγκύριο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς
  • Συρματόσχοινο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς
  • Ειδικό γεωπλέγμα προστασίας πρανών.