Είναι το γαλβανισμένο πλέγμα με το οποίο επενδύεται το βραχώδες πρανές για την συγκράτηση των καταπτώσεων. Το πλέγμα αυτό αγκυρώνεται περιμετρικά ώστε να οδηγεί τις καταπτώσεις στην βάση του πρανούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 6Χ8cm 8X10cm
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 500-550 mpa
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 2,7mm 3,00mm
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ > 255 gr/m, GALFAN