Πέρα από τα βασικά υλικά περίφραξης (πάσσαλοι, συρματοπλέγματα, κλπ) απαραίτητα είναι και άλλα υλικά τα οποία προσφέρουν όχι μόνο ενίσχυση και σταθερότητα αλλά και ασφάλεια σε μια περίφραξη. Τα υλικά αυτά είναι τα εξής :

Σύνδεσμοι ορθοστατών

Τάπες ορθοστατών

Extension arms