ΣΩΛΗΝΕΣ / ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ / ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ

Α. ΣΩΛΗΝΕΣ

Σωλήνες κυκλικής διατομής. Διατίθενται σε μεγάλο εύρος υψών και παχών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας οπών και κατασκευή κούρμπας για την πιο σωστή τοποθέτηση της περίφραξης.

swlines1


Ποιότητα Χάλυβα

S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100 (χαλυβδοταινία θερμής έλασης) ή St 12.03 κατά DIN 1623 (χαλυβδοταινία ψυχρής έλασης) ή άνευ γαλβανίσματος (μαύρη)


Β. ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ

Σιδηρογωνίες ισοσκελείς και ανισοσκελείς . Διατίθενται σε μεγάλο εύρος υψών και παχών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας οπών και κατασκευή κούρμπας για την πιο σωστή τοποθέτηση της περίφραξης.

sidirogwnies1 sidirogwnies2


Ποιότητα Χάλυβα

S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100) γαλβανιζέ ή μαύρες.


Γ. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ

Κοιλοδοκοί ορθογωνικής ή τετραγωνικής διατομής σε μεγάλο έυρος διαστάσεων μήκους και πάχους.

koilodokoi1 koilodokoi2


Ποιότητα Χάλυβα

S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100 (χαλυβδοταινία θερμής έλασης) ή St 12.03 κατά DIN 1623 (χαλυβδοταινία ψυχρής έλασης) ή άνευ γαλβανίσματος (μαύροι)